Onze werkwijze

Berlakonsult staat voor een persoonlijke en transparante aanpak. Vandaar dat we starten met een kennismaking om uw noden en wensen goed te kennen en ervoor te zorgen dat er een vertrouwd gevoel is, zodat we samen een succesvol traject kunnen doorlopen.

Op basis van een plaats bezoek meten we het pand volledig op en gaan we samen de toestand van het pand na: het geboden comfort, de aanwezige technieken, de ligging, de staat van onderhoud, … Daarnaast bekijken we eveneens het huidige marktaanbod binnen de regio.

Op basis van alle verzamelde informatie ontvangt u een marktconforme en bovenal realistische waardebepaling. Dit vormt de eerste stap naar een vlotte verkoop!

U hebt voor ons gekozen!
Alvast dank voor het vertrouwen!
Alvorens voor u aan de slag te kunnen gaan dienen we alles schriftelijk vast te leggen. Samen overlopen we de “opdracht tot tekoopstelling” in detail zodat u weet wat u tekent en wat onze opdracht zal inhouden.

Vervolgens gaan we aan de slag voor jou! We verzamelen de nodige attesten die bij een immo-verkoop horen (oa EPC-label, bodemattesten, …). Omdat uitnodigende en mooie foto’s onontbeerlijk zijn om later via social media en immo-sites jouw pand te promoten, zorgen we ook uiteraard daarvoor net als voor een gedetailleerde beschrijving.

Afspraken voor plaats bezoeken worden door ons beheerd en afgestemd met mogelijke kopers. Wij zorgen voor een professionele rondleiding en beantwoorden mogelijke vragen. Uiteraard hoort de onderhandeling van de verkoopprijs eveneens met onze taken zodat koper en verkoper tevreden zijn met het bereikte akkoord.

Proficiat, we hebben een akkoord bereikt!
Nu volgt de administratieve afhandeling welke wij eveneens volledig voor onze rekening nemen. Wij doen het nodige voor de opmaak van de onderhandse verkoop overeenkomst en overlopen deze samen met alle partijen op ons kantoor met de nodige juridische uitleg en antwoorden op al uw vragen omtrent.

Na ondertekening maken wij het dossier over aan de notaris die het nodige zal doen voor de opmaak en het verlijden van de notariële akte.

Tot aan het verlijden van de akte staan wij uiteraard ter uwer beschikking voor verdere vragen of advies.

Wanneer de aktedatum door de notaris is bepaald doen wij het nodige voor de opname van de meterstanden van de nutsvoorzieningen en het aanvullen en opsturen van de verhuisdocumenten.

Aan de koper en verkoper: Proficiat en dank voor het vertrouwen!!!

Informatie nodig?
We helpen u graag verder!

Gelieve een geldige voornaam in te geven.
Gelieve een geldige naam in te geven.
Gelieve een geldige telefoon- en/of GSM-nummer in te geven.
Gelieve een geldig e-mailadres in te geven.
Gelieve een bericht in te geven.